Księga główna

Używaj tej podstawowej i dostępnej księgi głównej, aby zachować saldo potrąceń i uznań. Formatowanie warunkowe pozwala łatwo dostrzec niezbilansowane transakcje, nawet jeśli masz wiele wpisów.

Excel

Księga główna

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu