Powrót do szkoły z szablonami pakietu Office. Pobierz szablony teraz

List do kandydata potwierdzający otrzymanie zgłoszenia

Potwierdź otrzymanie życiorysu kandydata, używając tego szablonu listu z ułatwieniami dostępu. List informuje kandydata, że jego informacje będą sprawdzane pod kątem dopasowania według działów z wolnymi stanowiskami.

Word

List do kandydata potwierdzający otrzymanie zgłoszenia

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru