Przejdź do głównej zawartości

Lista kontrolna biznesplanu

Ten szablon z ułatwieniami dostępu pomoże Ci opracować formalny biznesplan przy użyciu analizy SWOT (mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń). Przy użyciu tego szablonu można utworzyć listę kontrolną kluczowych działań, które należy wykonać, przygotowując plan.

Excel

Lista kontrolna biznesplanu

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu