Powrót do szkoły z szablonami pakietu Office. Pobierz szablony teraz

Lista kontrolna biznesplanu

Ten szablon z ułatwieniami dostępu pomoże Ci opracować formalny biznesplan przy użyciu analizy SWOT (mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń). Przy użyciu tego szablonu można utworzyć listę kontrolną kluczowych działań, które należy wykonać, przygotowując plan.

Excel

Lista kontrolna biznesplanu

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru