Śledź finanse osobiste lub firmowe za pomocą naszych szablonów budżetu. Pobierz szablony teraz

Lista kontrolna biznesplanu z analizą SWOT

Przypisuj właścicieli i daty ukończenia do kluczowych działań, które trzeba wykonać, przygotowując formalny plan biznesowy. Ten szablon listy kontrolnej uwzględnia analizę SWOT (mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń).

Excel

Lista kontrolna biznesplanu z analizą SWOT

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru