Przejdź do głównej zawartości
Office
Przechwyć najlepsze momenty za pomocą naszych szablonów albumu fotograficznego klasy Premium. POBIERZ SZABLONY TERAZ.

Listy płac

Ograniczanie wydatków biurowych dzięki bezpłatnym szablonom kart godzin i list płac

Skuteczne zarządzanie wewnętrznymi pracami biurowymi, takimi jak lista płac i śledzenie czasu pracy, może znacznie skrócić czas poświęcany na rozwijanie firmy. Usprawnij działanie biura zaplecza za pomocą bezpłatnych szablonów grafików i list płac dla programu Microsoft Excel. Wybierz najlepszy szablon listy płac do swoich potrzeb.

Pobierz szablony kart godzin do wypełniania przez pracowników. Szablony kart godzin znacznie minimalizują konieczność ścisłego monitorowania i rejestrowania przyjść i wyjść pracowników. Ponadto dane z szablonów grafików można łatwo zaimportować do szablonów list płac. Szablony list płac programu Excel pomagają w szybkim obliczeniu przychodów, odliczeń i podatków pracowników. Szablony składników płac umożliwiają wygodne generowanie szczegółowych zestawień wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników. Za pomocą szablonów składników płac można też przekazywać pracownikom zestawienia wynagrodzeń zarówno w formacie papierowym, jak i elektronicznym.

Bezpłatne szablony list płac i szablony grafików programu Microsoft Excel są najekonomiczniejszym sposobem na zaspokojenie potrzeb biurowych zaplecza.