Przejdź do głównej zawartości

Mapa procesu dla schematu blokowego współzależności funkcjonalnych

Ten szablon mapy procesu pozwala przechwytywać i wizualizować wymagania dotyczące procesu biznesowego. Określ połączenia i etapy procesu w formacie o przejrzystej strukturze, włącznie z funkcjami i fazami procesu. Za pomocą wstępnie zdefiniowanych kolumn tabeli przedstaw metadane i metryki procesu oraz dostosuj je, dodając nowe kolumny. Następnie wyeksportuj dane przy użyciu karty Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel, aby automatycznie utworzyć diagram Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych. Jest to szablon z ułatwieniami dostępu.

Excel

Mapa procesu dla schematu blokowego współzależności funkcjonalnych

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu