Powrót do szkoły z szablonami pakietu Office. Pobierz szablony teraz

Oś czasu planowania projektu

Ten szablon osi czasu w formie kalendarza 6-tygodniowego z ułatwieniami dostępu pozwala śledzić główne punkty kontrolne projektu.

Word

Oś czasu planowania projektu

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru