Powrót do szkoły z szablonami pakietu Office. Pobierz szablony teraz

Oś czasu projektu z punktami kontrolnymi

Określ punkty kontrolne projektu — szablon z ułatwieniami dostępu utworzy ich graficzną mapę na diagramie osi czasu.

Excel

Oś czasu projektu z punktami kontrolnymi

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru