Head back to school with Office templates. Download the templates now

Plan dnia

Za pomocą tego szablonu członkowie rodziny mogą ustalić zakres swoich obowiązków. Informacje o członkach i zadaniach są wprowadzane na karcie wprowadzania danych, a funkcja sprawdzania poprawności danych umożliwia użytkownikowi wybranie odpowiedniej pozycji z listy rozwijanej na karcie głównej i wyświetlenie harmonogramu na siatce tygodniowej.

Excel

Plan dnia

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from