Powrót do szkoły z szablonami pakietu Office. Pobierz szablony teraz

Powiadomienie dla najemcy dotyczące wykonania napraw (list seryjny)

Osoby wynajmujące mogą przy użyciu tego listu seryjnego poinformować najemcę o konieczności wykonania przez niego napraw w wynajmowanym lokalu. Szablon zawiera listę napraw do wykonania i odwołanie do umowy najmu. Jest to szablon z ułatwieniami dostępu.

Word

Powiadomienie dla najemcy dotyczące wykonania napraw (list seryjny)

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru