Przejdź do głównej zawartości

Rejestr obecności ucznia (prosty)

Śledź rejestr obecności jednego ucznia w ciągu całego roku szkolnego za pomocą tego szablonu z ułatwieniami dostępu, który automatycznie oblicza sumy dla obecności, spóźnień oraz nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.

Excel

Rejestr obecności ucznia (prosty)

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu