Head back to school with Office templates. Download the templates now

Tygodniowy rejestr obecności na zajęciach

Śledź frekwencję uczniów za pomocą tego szablonu arkusza obecności obejmującego 5 dni z ułatwieniami dostępu. Arkusz umożliwia oznaczenie ucznia jako spóźnionego, nieusprawiedliwionego, usprawiedliwionego lub obecnego.

Excel

Tygodniowy rejestr obecności na zajęciach

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from