Przejdź do głównej zawartości

Tygodniowy rejestr obecności na zajęciach

Śledź frekwencję uczniów za pomocą tego szablonu arkusza obecności obejmującego 5 dni z ułatwieniami dostępu. Arkusz umożliwia oznaczenie ucznia jako spóźnionego, nieusprawiedliwionego, usprawiedliwionego lub obecnego.

Excel

Tygodniowy rejestr obecności na zajęciach

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu