Przejdź do głównej zawartości

Zyski i straty

Ten 12-miesięczny szablon z zestawieniem zysków i strat ułatwia śledzenie przychodów i wydatków firmy. Wydatki są porównywane z zyskiem brutto na wykresie liniowym.

Excel

Zyski i straty

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu