Bilanț contabil

Raportați activele și pasivele cu acest șablon de bilanț contabil; include activele curente, activele fixe, capitalul propriu și pasivele curente și pe termen lung.

Excel

Bilanț contabil

Mai multe șabloane ca acesta

Mii de șabloane disponibile pentru a vă începe proiectul