Bilanț contabil

Raportați activele și pasivele cu acest șablon de bilanț contabil; include activele curente, activele fixe, capitalul propriu și pasivele curente și pe termen lung.

Excel

Bilanț contabil

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from