Bilanț contabil

Raportați activele și pasivele cu acest șablon de bilanț contabil; include activele curente, activele fixe, capitalul propriu și pasivele curente și pe termen lung.

Excel

Bilanț contabil

Mai multe șabloane ca acesta

Găsiți inspirație pentru următorul proiect cu mii de idei de ales din