Colaborare brainstorming

Organizați o sesiune de brainstorming în echipă cu acest șablon, care are o foaie de lucru separată pentru ca fiecare membru al echipei să listeze zece idei împreună punctele lor slabe și tari. Fiecare element din listă apare în foaia de lucru de rezumat, unde membrii echipei pot evalua toate ideile cu un scor la 1 la 5.

Excel

Colaborare brainstorming

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from