Časová os projektu

Pomocou tejto šablóny časovej osi môžete sledovať termíny a stav projektu. Stačí zadať počiatočný dátum projektu, zadať mená členov tímu a pridať do kalendára projektu ich priradené úlohy. Aktualizujte stav v rámci celého projektu.

Excel

Časová os projektu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom