Mesačný rozpočet podniku

V tejto excelovej šablóne môžete sledovať výdavky a príjmy svojej spoločnosti. Taktiež poskytuje samostatný súhrn piatich najvyšších výdavkov a umožňuje porovnanie odhadovaných a skutočných výdavkov.

Excel

Mesačný rozpočet podniku

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom