Prezentácia pre vzdelávacie predmety s motívom kresieb na školskej tabuli (širokouhlá)

Učitelia, návrh tejto prezentácie je možné využiť pre celú škálu vzdelávacích predmetov, akými sú prírodné vedy, geografia, matematika alebo čítanie, keďže obsahuje obrázky mikroskopu, matematických symbolov, glóbusu a knihy. Použiť ich môžu učitelia základných aj stredných škôl. Ide o širokouhlý formát (16:9) v čiernej, sivej a zlatej farbe.

PowerPoint

Prezentácia pre vzdelávacie predmety s motívom kresieb na školskej tabuli (širokouhlá)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom