Office
Prihlásenie

Sylabus pre učiteľov (farebný)

Táto šablóna sylabu kurzu slúži na to, aby vyučujúci mohli študentom poskytnúť na začiatku kurzu všetky potrebné informácie. Môžete ju prispôsobiť zmenou farieb pomocou vstavaných wordových motívov.

Word

Sylabus pre učiteľov (farebný)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom