Časová os plánovania projektu

Pomocou tejto časovej osi s formátom šesťtýždňového kalendára môžete sledovať hlavné medzníky projektu.

Word

Časová os plánovania projektu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom