Časová os plánovania projektu

Pomocou tejto časovej osi s formátom šesťtýždňového kalendára môžete sledovať hlavné medzníky projektu.

Word

Časová os plánovania projektu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Časová os projektu Excel
Základná časová os s grafickými prvkami SmartArt (bielymi na tmavosivom pozadí), širokouhlá šablóna PowerPoint
Časová os udalostí (širokouhlý formát) PowerPoint
Časová os projektu s medzníkmi Excel

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom