Časová os projektu

Pomocou tejto šablóny časovej osi môžete sledovať termíny a stav projektu. Stačí zadať počiatočný dátum projektu, zadať mená členov tímu a pridať do kalendára projektu ich priradené úlohy. Aktualizujte stav v rámci celého projektu.

Excel

Časová os projektu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Časová os projektu s medzníkmi Excel
Základná časová os s grafickými prvkami SmartArt (bielymi na tmavosivom pozadí), širokouhlá šablóna PowerPoint
Časová os udalostí (širokouhlý formát) PowerPoint
Časová os plánovania projektu Word

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom