Časová os projektu

Táto časová os umožňuje používateľom sledovať plán svojho projektu. Jednoducho zadajte aktivity do tabuľky nižšie a sledujte, ako sa časová os uvedená hore vyplní. Pomocou jazdca sa vodorovne posúvajte po jednotlivých mesiacoch. Ide o šablónu so zjednodušením ovládania.

Excel

Časová os projektu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom