Časová os projektu

Pomocou tejto šablóny časovej osi so zjednodušeným ovládaním môžete sledovať termíny a stav projektu. Stačí zadať počiatočný dátum projektu, vyplniť mená členov tímu a pridať ich priradené úlohy do kalendára projektu. Aktualizujte stav počas práce na projekte.

Excel

Časová os projektu

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from