Časový plán priradených úloh

Táto šablóna umožňuje manažérom sledovať priradené úlohy. Usporiadaná je podľa projektov a termínov ich dokončenia na základe úloh potrebných na splnenie priradených úloh.

Excel

Časový plán priradených úloh

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom