Časový plán priradených úloh

Táto šablóna umožňuje manažérom sledovať priradené úlohy. Usporiadaná je podľa projektov a termínov ich dokončenia na základe úloh potrebných na splnenie priradených úloh.

Excel

Časový plán priradených úloh

Ďalšie šablóny podobné tejto

Týždenný zoznam úloh Excel
Rozvrh Excel
Rozvrh (podľa predmetu) PowerPoint
Rozvrh (podľa času) PowerPoint

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom