Čestné uznanie pre sponzora

Pomocou tejto šablóny čestného uznania môžete vyjadriť vďaku sponzorovi svojej organizácie. Šablóna sa dá použiť pre ľubovoľný projekt alebo ľubovoľnú udalosť. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint

Čestné uznanie pre sponzora

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom