časová os plánovania projektu

Pomocou tejto šablóny 6-týždňovej časovej osi projektu so zjednodušeným ovládaním vo forme kalendára môžete sledovať hlavné medzníky svojho projektu.

Word

časová os plánovania projektu

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom