Časová os projektu s medzníkmi

Uveďte zoznam medzníkov projektu a táto šablóna so zjednodušeným ovládaním vytvorí ich vizuálne vykreslenie v diagrame časovej osi.

Excel

Časová os projektu s medzníkmi

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom