Časová os projektu

Pomocou tejto šablóny časovej osi so zjednodušeným ovládaním môžete sledovať termíny a stav projektu. Stačí zadať počiatočný dátum projektu, vyplniť mená členov tímu a pridať ich priradené úlohy do kalendára projektu. Aktualizujte stav počas práce na projekte.

Excel

Časová os projektu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom