Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Časová os projektu

Pomocou tejto šablóny časovej osi so zjednodušeným ovládaním môžete sledovať termíny a stav projektu. Stačí zadať počiatočný dátum projektu, vyplniť mená členov tímu a pridať ich priradené úlohy do kalendára projektu. Aktualizujte stav počas práce na projekte.

Excel

Časová os projektu

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať