Časová os projektu

Táto časová os umožňuje používateľom sledovať plán svojho projektu. Jednoducho zadajte aktivity do tabuľky nižšie a sledujte, ako sa časová os uvedená hore vyplní. Pomocou jazdca sa vodorovne posúvajte po jednotlivých mesiacoch. Ide o šablónu so zjednodušením ovládania.

Prémiové šablóny - Excel

Prejsť na verziu Premium
Časová os projektu

Zobraziť ďalšie prémiové šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom