Časová os s medzníkmi (žltá)

Táto časová os so zjednodušeným ovládaním vám umožní vytvoriť vizuálny plán projektu. Jednoducho zadajte kľúčové medzníky do tabuľky Podrobnosti o projekte a na časovej osi nižšie sledujte, ako projekt nadobúda konkrétny tvar.

Excel

Časová os s medzníkmi (žltá)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom