Časový výkaz

Použite túto šablónu so zjednodušeným ovládaním na zadávanie odpracovaných hodín v pracovnom týždni. Pomocou tohto týždenného výkazu môžete každodenne sledovať svoj normálny pracovný čas a hodiny práce nadčas. Celkový počet hodín za týždeň sa vypočíta na základe času zadaného pre týždeň.

Excel

Časový výkaz

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom