Časový výkaz zamestnanca (denný, týždenný, mesačný a ročný)

Pomocou tohto časového výkazu môžete sledovať a počítať normálny odpracovaný čas a nadčasy zamestnancov pre jednotlivé dni v týždni, pre každý mesiac roka je k dispozícii samostatná tabuľka. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Časový výkaz zamestnanca (denný, týždenný, mesačný a ročný)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať