Časový výkaz zamestnanca prevádzky

Časový výkaz zamestnanca prevádzky zobrazuje počet odpracovaných hodín za jednotlivé dni, počet hodín strávených prácou na konkrétnych úlohách a celkový počet hodín normálneho pracovného času a nadčasov. Pomocou tejto šablóny so zjednodušeným ovládaním môžete sledovať hodiny zamestnanca prevádzky počas dvoch týždňov.

Excel

Časový výkaz zamestnanca prevádzky

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom