Časový výkaz zamestnanca (týždenný, mesačný, ročný)

Sledujte svoje odpracované normálne hodiny a nadčasy na týždennej, mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze pomocou tejto šablóny časového výkazu so zjednodušeným ovládaním. Súčty sa vypočítajú automaticky.

Excel

Časový výkaz zamestnanca (týždenný, mesačný, ročný)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom