Časovače vyučovania (presýpacie hodiny)

Umožnite triede zistiť, koľko času ostáva na písomky a triedne aktivity.

PowerPoint

Časovače vyučovania (presýpacie hodiny)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom