Časovače vyučovania (presýpacie hodiny)

Umožnite triede zistiť, koľko času ostáva na písomky a triedne aktivity.

PowerPoint

Časovače vyučovania (presýpacie hodiny)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať