Študentský rozvrh

Jednoducho čitateľná šablóna rozvrhu hodín študentom umožní naplánovať si deň. Rýchle filtre tabuľky umožňujú jednoduché filtrovanie a podmienené formátovanie pomáha dodržiavať termíny. Ide o šablónu so zjednodušeným ovládaním.

Excel

Študentský rozvrh

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from