Žiadosť o úhradu omeškanej platby

Túto šablónu listu so žiadosťou o úhradu môžete odoslať klientovi, ktorý má omeškanú platbu. V tomto liste so zjednodušeným ovládaním klientovi pripomeniete úverovú zmluvu a požiadate o úhradu do zadaného dátumu, aby predišiel postúpeniu pohľadávky inkasnej agentúre.

Word

Žiadosť o úhradu omeškanej platby

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom