Životopis (minimalistický návrh)

Pomocou tejto šablóny štruktúrovaného životopisu so zjednodušeným ovládaním si môžete vytvoriť chronologickú históriu svojich zamestnaní. Jej rozloženie je tvorené odsekmi, ktoré začínajú hlavičkou a pod nimi je telo s textom. Vyhľadajte návrhy minimalistického štýlu a nájdite ďalšie zodpovedajúce šablóny.

Word

Životopis (minimalistický návrh)

Ďalšie podobné šablóny

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom