Oslávte sviatky s našimi sviatočnými sezónnymi šablónami. STIAHNITE ŠABLÓNY.

Časová os s medzníkmi (žltá)

Táto časová os so zjednodušeným ovládaním vám umožní vytvoriť vizuálny plán projektu. Jednoducho zadajte kľúčové medzníky do tabuľky Podrobnosti o projekte a na časovej osi nižšie sledujte, ako projekt nadobúda konkrétny tvar.

Excel

Časová os s medzníkmi (žltá)

Ďalšie podobné šablóny

Nájdite inšpiráciu pre váš ďalší projekt s tisíckami nápadov, z ktorých si môžete vybrať