12-mesačné vyúčtovanie peňažného toku

Túto šablónu použite na popis peňažného toku podniku za posledných dvanásť mesiacov. Grafy súhrnu a krivky sú užitočné pri vizualizácii.

Excel

12-mesačné vyúčtovanie peňažného toku

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom