Animovaný otáčajúci sa obrázok

Táto profesionálne navrhnutá šablóna znázorňuje možnosti použitia funkcie Kombinovať tvary v programe PowerPoint 2010, pomocou ktorej je možné vytvoriť animovaný zobrazovač obrázka.

PowerPoint

Animovaný otáčajúci sa obrázok

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom