Certifikát o ukončení (zelený)

Toto je všeobecný certifikát o ukončení s formálnym zeleným okrajom. Môžno ho použiť pri rôznych príležitostiach a pre rôzne cieľové skupiny, napríklad ak dospelá osoba alebo teenager ukončí kurz, projekt alebo nejakú udalosť. Postupujte takto: Stačí zadať meno príjemcu a podľa konkrétnej udalosti prispôsobiť ostatný text na certifikáte.

PowerPoint

Certifikát o ukončení (zelený)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom