Evidencia klubových poplatkov

Sledujte poplatky za svoj klub zaznamenaním dátumu pridania sa všetkých členov a ich poplatkov. Šablóna vypočíta, kedy je platba niektorého člena po termíne.

Excel

Evidencia klubových poplatkov

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom