Evidencia transakcií

Túto elektronickú evidenciu transakcií môžete použiť na zaznamenávanie platieb z bežného účtu a vkladov na bežný účet. Sumy minuté v rámci jednotlivých kategórií sa zobrazujú vo forme zoznamu so samostatnými súčtami, takže na prvý pohľad vidíte, na čo míňate najviac peňazí. Najlepšie na tom je, že táto evidencia transakcií automaticky zobrazuje priebežný zostatok.

Excel

Evidencia transakcií

Ďalšie šablóny podobné tejto

Kalkulačka splátok vysokoškolskej pôžičky Excel
Kalkulačka osobných výdavkov Excel
Zisky a straty Excel
Denník výdavkov Excel

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom