Grafická časová os s obrázkami

Táto profesionálne navrhnutá šablóna obsahuje časovú os na šesť mesiacov, nad ňou je fotografia majáka.

PowerPoint

Grafická časová os s obrázkami

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom