Hierarchická organizačná schéma (širokouhlý formát)

Šablóna umožňuje znázorniť organizačnú štruktúru pomocou organizačnej schémy vytvorenej z grafických prvkov SmartArt. Každá hierarchická úroveň obsahuje textové pole na zadanie pracovných pozícií zamestnancov alebo členov tímov v podniku. Na danej úrovni hierarchie môžete jednoducho pridať meno pracovníka alebo vytvoriť novú úroveň hierarchie pomocou grafického prvku SmartArt a textového poľa. Táto snímka má širokouhlý formát a dá sa použiť ako samostatná snímka, prípadne ju možno skopírovať do väčšej prezentácie.

PowerPoint

Hierarchická organizačná schéma (širokouhlý formát)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom