Osvedčenie o absolvovaní školenia (návrh s fialovou reťazou)

Vydajte niekomu doklad o uznaní úspešného absolvovania školiaceho kurzu alebo cyklu. Toto osvedčenie je olemované fialovou reťazou a obsahuje text, ktorý si môžete prispôsobiť. Šablóna je navrhnutá na tlač na papier s veľkosťou 8,5 x 11 palcov (21,59 x 27,94 cm).

PowerPoint

Osvedčenie o absolvovaní školenia (návrh s fialovou reťazou)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom