Plánovač nápadov (úlohy)

Pomocou tejto šablóny plánovača nápadov si môžete vytýčiť cieľ, naplánovať úlohy a termíny splnenia a sledovať stav. Zahŕňa miesto na poznámky a farebne rozlíšené úrovne stavu.

Excel

Plánovač nápadov (úlohy)

Ďalšie šablóny podobné tejto

Denník jázd Excel
Sledovanie predaja lístkov Excel
Evidencia klubových poplatkov Excel
Plánovač nápadov Excel

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom