Rozpočet na štúdium

Prostredníctvom tejto praktickej excelovej šablóny rozpočtu sledujte svoje príjmy a výdavky, aby ste žili v rámci svojich možností. Šablóna je určená pre študentov, avšak dostatočne flexibilná a vhodná pre každého. Cieľom je pomôcť vysokoškolákom pri riadení mesačných a semestrálnych výdavkov za školné, knihy, poplatky a životné náklady. Celkové výdavky a príjmy sú zobrazené v grafe, čo umožňuje okamžitú vizuálnu analýzu.

Excel

Rozpočet na štúdium

Ďalšie šablóny podobné tejto

Rozpočet vysokoškolského klubu Excel
Rozpočet nákladov na domácnosť Excel
Odhad výdavkov na štúdium Excel
Rozpočet na štúdium Excel

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom