Rozpočet vysokoškolského klubu

Nastavte rozpočet alebo cieľ vášho klubu pre daný rok a sledujte príjmy a výdavky. Pomocou tejto vizuálne vylepšenej šablóny uvidíte na prvý pohľad, ktoré zdroje príjmov a ktoré výdavky sú vysoké a ktoré nízke.

Excel

Rozpočet vysokoškolského klubu

Ďalšie šablóny podobné tejto

Tisíce šablón, vďaka ktorým môžete hneď začať s projektom